English Language Level-1 Course

5 Days

तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थी मुलांच्या इंग्लिश व्याकरणाचा ( English Grammar ) पाया पक्का करायचा आहे का ? आम्ही एसएससी बोर्डाच्या (SSC Board) शालेय विद्यार्थ्यांची एक बॅच सुरू करीत आहोत ज्यांना इंग्लिश भाषेचा विषय ऑनलाइन पद्धतीने (इंटरएक्टिव, फेस टू फेस व परस्पर संभाषण ) शिकवला जाईल, ज्यामध्ये इंग्लिश व्याकरण कौशल्यचा समाविष्ट आहे .
ज्यामुळे तुम्हाला इंग्लिश श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन आणि याचा शालेय अभ्यासक्रमात प्रगती करण्यासाठी फायदा होईल.
आमच्या नवीन 5 दिवसांच्या इंग्लिश भाषा ऑनलाईन वर्गाची नोंदणी करुन , आपण काय शिकणार आहात, खालीलप्रमाणे आहे: -

• Word Play:
-Homophones , Homographs ,
Anagrams and Word Chain
• Articles ( a, an, the)
-Vocabulary and
word-building : root word ,
prefix , suffix
- Non-finites : Infinitives ,
Gerunds , Participles
• Classifications Of Words
-Noun , Pronoun , Adjectives ,
Verb , Prepositions ,
Conjunctions
• Types of Sentences
-Punctuation : fullstop , comma ,
question mark , exclamation
mark , apostrophe ,
Capitalization
• Tense

Register now

इतर अभ्यासक्रम

Basic Marathi Speaking

Marathi Language Speaking Course

Basic Spoken English

Convenient online classes are the easiest way to improve your spoken English.

Desktop Publishing

डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेअर जसे की फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, पेज मेकर इत्यादी शिका.

Marathi Language Level-1 Course

Learn Marathi Language Course for Kids. Convenient online classes through Virtual Classroom.

Marathi Language Level-1B Course

Learn Marathi Language Course for Kids. Convenient online classes through Virtual Classroom.

Marathi Language Level-2 Course

Learn Marathi grammar

Stock Market Fundamental Analysis

व्यापार / गुंतवणूक / बातमी / निकाल यासाठी कोर्स